Nonprofit Partnership “Professional Society of Dental Hygienists”

25, Pyatnitskya st., bldg. 1, office 325 (M. Novokuznetskaya)
115326, Moscow
Tel./ Fax: +7 (495) 953-40-87, 8916017-17-11, president@gigienist.ru  


View Larger Map